Prof. Dr. Orhan OĞUZ

 

Eskişehir’i Üniversiteler şehrine dönüştüren Eskişehirli

Sol Ok: Ana sayfa
Prof. Dr. Orhan OĞUZ

1961 Yılında Yayınlanan ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Kitapçığındaki

 

ÖNSÖZ

 

Eskişehir'de iki, üç fakülteli küçük bir üniversitenin hemen kurulabileceğine samimiyetle inanmış bulunuyoruz. Bunun için muhitteki maddi ve manevi imkanlar ve her türlü teferruat teklif edilen kanun teklifi gerekçesinde izah edilmeye çalışılmıştır.

 

Üniversitelerimizden önceki Eğitim ve Öğretim kademelerinde bulunan öğrenci kitlesi her geçen sene biraz daha genişlemektedir. Gelecekte doğması mukadder yüksek tahsil problemini şimdiden alınacak bazı tedbirlerle tahfif etmek mümkündür.

 

Bugün açılacak küçük bir üniversite ileride kendi inkişafını temin ederek büyük bir ilim ve irfan müessesesi haline gelecektir.

 

Bütün dünya memleketleri az öğrencili çok üniversite sistemine doğru ilerlerken memleketimizin de kendi ölçüsüne göre buna ayak uydurabileceği kanaatini taşıyoruz.

 

İlgili makamların Eskişehir Üniversitesi mevzuunda her türlü yardım ve anlayışı göstereceklerinden emin olduğumuzu teyid etmek isteriz.

 

                                                                                     Prof. Dr. Orhan Oğuz

                                                                                     Eskişehir Üniversitesi

                                                                                     Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı

 

 

 

 

 

 

“OĞUZ, Orhan, Anadolu’da bir Üniversitenin Kuruluş Öyküsü, 1995” den alınmıştır

Sol Ok: Ana sayfa

1924 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Eskişehir’de bitirdi. Yüksek Öğrenimini1 İstanbul’da tamamladıktan sonra Paris Üniversitesi (Sorbon) da Doktorasını2 yaptı.

 

Yurda döndükten sonra:

 

İzmir’de Akademik hayata3 başladı. Daha sonra Doçentlik imtihanını vererek Doçent oldu.

 

1952-55 yılları arasında Afganistan’ın Kâbil Üniversitesi Hukuk ve Siyasi İlimler Fakültesine Misafir Profesör olarak davet edildi. Dört yıl orada çalıştı.

 

Askerlik görevini yaptıktan sonra İstanbul’a Doçent olarak naklen atandı.

 

1958 yılında Profesör  olarak Eskişehir’in ilk Yükseköğretim kurumunun4 kurulması ile görevlendirildi.

 

Onbir yıl Akademi Reisi olarak Eskişehir Akademisinin4 kuruluşunu ve kampus inşaatını tamamladı ve eğitime açtı.

 

1961 yılından itibaren Eskişehir Üniversitesi fikrini ortaya attı ve gerçekleşmesi için yoğun çabalar sarf etti.

 

1969 yılında seçimlere katıldı ve Eskişehir Milletvekili olarak TBMM’ne girdi.

 

1969-1971 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu.

 

1977 yılı Haziran ayına kadar Eskişehir Milletvekili olarak görevine devam etti ve Eskişehir Üniversitesinin5 kuruluşunu yasal olarak gerçekleştirdi.

 

1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne başkan seçildi.

 

1982 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne6 atandı. Üniversitenin Kuruluşunu tamamladı.

 

1992 yılında Rektörlükten emekli oldu.

 

1994 yılında TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kuruluna seçildi.

 

İktisadi konularda basılmış bir çok kitap ve araştırması7 olan olan Orhan Oğuz evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

1: İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi.

2: 1948-1951 arasında, Sorbonne (Fransa) Hukuk Fakültesi’nde.

3: İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda iktisat ve maliye dersleri verdi.

4: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA).

5: 30.11.1973 tarihinde kurulan Anadolu Üniversitesi (bugünkü ile ilgisi yok).

6: Kurucu Rektör olarak.

7: Bazıları: Türkiye’de Zirai Reformlar (1950), Beynelmilel Ticaret (1955), Genel İktisat Teorisi (1968), Avrupa

    Ekonomik Topluluğu (1966),  Anadolu’da bir Üniversitenin Kuruluş Öyküsü (1995), 80 Yıl (2004.)

 

 

Yukarıdaki özgeçmiş “OĞUZ, Orhan, Anadolu’da bir Üniversitenin Kuruluş Öyküsü, 1995” den alınmış, açıklamalar tarafımızdan eklenmiştir.

 

 

Orhan OĞUZ’un gençlere ünlü nasihati:  “Ne olursan ol önce iyi pazarlamacı ol oğlum!”

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Anadolu Üniversitesi ve Mühendislik- Mimarlık Fakültesi’nin kuruluşundaki tecrübelerini, dün ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu’nda düzenlenen “Eski Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin Tarihçesi” konulu konferansta akademisyen ve öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Orhan Oğuz, bu kurumların zorlu çalışmaların ardından hayat bulduğunu söyledi. Özellikle üniversitenin kuruluşu öncesinde meydana gelen 1960 İhtilali’nin birçok planı değiştirdiğini ifade eden Oğuz, “İhtilalden sonra, en son açılan kurumlar bir bir kapatılmaya başlanmıştı. Akademinin kapatılmaması için ihtilalcilere bir rapor hazırladım. İşgal ettikleri eski meclis binasında projemizi anlattım. Üniversiteye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bu nedenle akademiye dokunmadılar. Akademinin üniversite olması için siyasete atılmaya karar verdim ve 1968 yılında milletvekili seçilerek Meclis'e girdim. Milli Eğitim Bakanı oldum.” dedi.

16.12.2008,  Sakarya Gazetesi

Son güncelleme: 

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:16

 

01.08.2006 dan beri ziyaretçi sayısı:

 

 

 

 

 

 

 

OGÜ-Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

26480 ESKİŞEHİR

   

Kişisel Sayfa: Prof. Dr. Ahmet TOPÇU (emekli)

   

 E-posta: ogu.ahmet.topcu@gmail.com

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM AMAÇLI SAYFA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği BölümüOval Belirtme Çizgisi: İnşaat  Mühendisliği Bölümü